joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi

Zapytanie ofertowe

2015

 

Zamówienie publiczna z dnia 27.03.2015 w sprawie Dostawy i montażu urządzeń zabawowych na integracyjny plac zabaw w Gnieźnie - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 27.03.2015r. - pobierz


Zamówienie publiczna z dnia 04.03.2015 w sprawie Utrzymania trzech ogródków jordanowski w Gnieźnie przy ul. 3 Maja, Armii Krajowej i w Parku Trzech Kultur - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 4.03.2015r. - pobierz


2014

 

Zamówienie publiczne z dnia 03.11.2014 w sprawie Sprzedaży energii elektrycznej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie - pobierz

WZÓR UMOWY - (załącznik nr 1)

FORMULARZ OFERTY - (załącznik nr 2)

FORMULARZ CENOWY - (załącznik nr 3)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (załącznik nr 4)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU - (załącznik nr 5)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - (załącznik nr 6)

PEŁNOMOCNICTWO - (załącznik nr 7)

LISTA OBIEKTÓW - (załącznik nr 8)

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 03.11.2014r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 11.03.2014 w sprawie kompleksowego skrócenie koron drzew na ogródku jordanowskim przy ul. 3 Maja w Gnieźnie - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 11.03.2014r. - pobierz


Zamówienie publiczne z dnia 4.03.2014 w sprawie utrzymanie trzech ogródków jordanowskich w Gnieźnie przy ul. 3 Maja, Armii Krajowej i w Parku Trzech Kultur - pobierz

OPIS - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 4.03.2014r. - pobierz


2013

Zamówienie publiczne z dnia 28.10.2013 w sprawie sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (załącznik nr 1)

FORMULARZ OFERTY - (załącznik nr 2)

FORMULARZ CENOWY - (załącznik nr 3)

WZÓR UMOWY - (załącznik nr 4)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - (załącznik nr 5)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA - (załącznik nr 6)

PEŁNOMOCNICTWO - (załącznik nr 7)

LISTA OBIEKTÓW - (załącznik nr 8)

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 28.10.2013r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 2.07.2013 w sprawie zakupu sprzętu na cztery ogródki jordanowskie z transportem i montażem - pobierz

(załącznik nr 1)

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 2.07.2013r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 22.05.2013 w sprawie prac remontowych trzech ogródków jordanowskich w Gnieźnie przy ul. 3 Maja, Armii Krajowej i w Parku Trzech Kultur - pobierz

(załącznik nr 1)

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 22.05.2013r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 18.02.2013 w sprawie utrzymanie trzech ogródków jordanowskich w Gnieźnie przy ul. 3 Maja, Armii Krajowej i w Parku Trzech Kultur - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 18.02.2013r. - pobierz

 

2012

Zamówienie publiczne z dnia 13.11.2012 w sprawie wymiany i montażu bramy wjazdowej na ogródek jordanowski przy ulicy Armii Krajowej - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 13.11.2012r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 12.11.2012 w sprawie zakupu dwóch karuzel krzyżowych niskopodłogowych wraz z transportem i montażem na ogródek jordanowski w Gnieźnie - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 12.11.2012r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 2.10.2012 w sprawie Montażu nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w świetlicy socjoterapeutycznej na os. Kazimierza Wielkiego 33 w Gnieźnie - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 2.10.2012r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 11.09.2012 w sprawie Sprzedaży energii elektrycznej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie - pobierz

(załącznik nr 1)

(załącznik nr 2)

(załącznik nr 3)

(załącznik nr 4)

(załącznik nr 5)

(załącznik nr 6)

(załącznik nr 7)

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 11.09.2012r. - pobierz


Zamówienie publiczne z dnia 10.09.2012 w sprawie Wykonania i montażu przęsła ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego ul. Armii Krajowej w Gnieźnie. - pobierz

(załącznik nr 1)

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 10.09.2012r. - pobierz

 

Zamówienie publiczne z dnia 7.03.2012 w sprawie Utrzymania czystości trzech Ogródków Jordanowski. - pobierz

Wyniki postępowania dotyczącego zamówienia publicznego z dnia 7.03.2012r. - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 05:56